Sistem Pemerintahan Kerajaan Demak

Kerajaan Demak

Kerajaan Demak merupakan kerajaan yang berdiri atas runtuhnya kerajaan Majapahit. Ada cerita panjang yang membuatnya demikian. Demak juga menjadi kerajaan dengan corak Islam pertama...
Shara Nurrahmi S.Pd
7 min read